✔️GRATIS & SNELLE LEVERING
✔️GRATIS & SNELLE LEVERING
Kontakt os: [email protected]

CRUELTY FREE | PFSA FREE | VEGAN | PARABEN FREE

Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door TanRevel. De termen “we”, “wij” en “ons” op deze website verwijzen naar TanRevel. TanRevel biedt deze website aan de gebruiker aan, inclusief alle informatie, tools en diensten beschikbaar op deze website, onder voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met alle voorwaarden, regels, het beleid en de mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons aan te schaffen, maakt u gebruik van onze “Diensten” en gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden (ook wel “het Beleid” of “de Voorwaarden”), inclusief de bijkomende voorwaarden en regels waarnaar dit document wordt verwezen (evt. via hyperlink). De Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze website, inclusief maar niet beperkt tot surfers, verkopers, klanten, handelaren en/of inhoudelijke medewerkers.

Lees deze Algemene Voorwaarden alstublieft zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze website of Diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en/of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. Op deze pagina kunt u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op ieder moment bekijken. Wij behouden ons het recht om ieder onderdeel van de Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen or te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw aanhoudende gebruik of bezoek van de website na een wijziging van de Voorwaarden houdt in dat u de nieuwe Algemene Voorwaarden accepteert.

SECTIE 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste van meerderjarige leeftijd bent (meerderjarig in de ogen van uw rechtsgebied). Mocht u niet meerderjarig zijn, dan verklaart u dat u toestemming heeft van uw ouder/voogd deze site te gebruiken. 
U mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of onrechtmatige doeleinde, noch mag u onze Diensten gebruiken om een of meer wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen virussen, computerwormen of code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk of schending van de Voorwaarden leidt tot een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden het recht om onze Diensten aan eenieder te weigeren, om iedere reden en op ieder moment.
U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van uw betaalgegevens), zonder versleuteling kan worden overgedragen en dat er spraken kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken en apparaten. Betaalgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van onze Diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in de Overeenkomst worden gebruikt zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, compleet of actueel is. De inhoud van deze website is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet als basis gebruikt worden om keuzes te maken zonder het raadplegen van primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere bronnen van informatie. Afhankelijkheid van de inhoud op deze website is op eigen risico.
Deze website kan historische informatie bevatten. Historische informatie is bij definitie actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld als referentie. Wij behouden ons het recht om de inhoud van deze website op ieder moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om de informatie op deze website actueel te houden. U gaat er mee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om aanpassingen op onze website te controleren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen ieder moment veranderen, zonder mededeling.
Wij behouden ons het recht om de Dienst op ieder moment te wijzigen of te stoppen (of enig deel hiervan), zonder mededeling.
Wij zijn niet verantwoordelijk tegenover u of een derde partij voor enige wijziging, prijsverandering, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen van beperkte voorraad zijn en kunnen alleen geretourneerd of ingeruild worden volgens ons Retourbeleid.
We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat het scherm van uw computer of telefoon de kleuren nauwkeurig weergeeft.
Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten en diensten te beperken tot personen, geografische regio’s of wetgevingen. Deze beperking kunnen we per geval aanpassen en uitoefenen. Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden van ieder product te beperken. Alle omschrijvingen van de producten en de productprijzen mogen wij op ieder moment, zonder mededeling aanpassen, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden het recht om ieder product stop te zetten op ieder moment. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie en ander materiaal gekocht, verkregen of bekeken van onze website aan uw verwachting zal voldoen, of dat fouten in onze diensten verbeterd zullen worden.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht om iedere bestelling die bij ons wordt geplaatst te weigeren. Wij mogen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door hetzelfde klantenaccount, dezelfde pinpas/creditcard en/of bestellingen met hetzelfde facturerings-/verzendadres. In het geval dat we een wijziging in een bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of het telefoonnummer die u heeft ingevuld bij het plaatsen van uw bestelling. Wij behouden ons het recht om bestellingen te beperken of te weigeren die, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw profiel en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en betaalgegevens, onmiddellijk bij te werken indien er iets verandert, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact op kunnen nemen indien nodig.

Voor meer informatie, zie het Retourbeleid.

SECTIE 7 – OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, noch enige controle of invoer hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat u deze goedkeurt.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de procedures van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk: ‘commentaar’), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk willekeurig medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden schendt, te bewaken, te bewerken of te verwijderen.
U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk hier ons Privacybeleid.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN ONVOLLEDIGHEDEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie in de Dienst of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij verplichten ons niet tot het updaten, wijzigen of verduidelijken van informatie in de Dienst of op een verwante website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst op uw eigen risico is.
De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals ze beschikbaar zijn’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreukmakendheid.
In geen geval zal TanRevel, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 – SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord TanRevel en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

SECTIE 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 – HET TOEPASSELIJKE RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Birger Jarlsgatan 18 Stockholm SE 11145, Zweden.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 – LEVERING

Al onze bestellingen worden verstuurd met DHL, afhankelijk van de beschikbaarheid. Normaal gesproken is de verzendtijd 1-3 dagen vanaf de dag van de bestelling.

SECTIE 21 – RETOURNERINGSBELEID

Volgens de Zweedse wet bent u in staat om uw pakketten te retourneren, vervolgens krijgt u uw geld binnen 14 dagen terug. Alle producten die worden geretourneerd dienen ongebruikt te zijn en in dezelfde staat te verkeren als toen ze bij ons werden afgeleverd.
Voor retours, stuur een email naar [email protected]

Alle terugbetalingen worden gedaan door onze betalingspartner Klarna.

SECTIE 21 – CONTACTGEGEVENS

Tanrevel AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm
Zweden
Org nr: 559143-9350

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen bij ons te worden ingediend:
[email protected]

Het perfecte bruiningsresultaat in maar 2 minuten

LEES MEER HIER